a@eyesonsuriname.com

Regeneratieve landbouw: Het kweken van veerkracht en bodemgezondheid in Suriname

News

Regeneratieve landbouw: Het kweken van veerkracht en bodemgezondheid in Suriname

Regenerative Agriculture: Cultivating Resilience and Soil Health in Suriname

eyesonsuriname

1. Inzicht in regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw, een transformatieve benadering van landbouw, probeert ecosystemen te herstellen en de bodemgezondheid te verbeteren. In tegenstelling tot conventionele methoden, die vaak de bodemkwaliteit aantasten, richten regeneratieve methoden zich op holistische principes die zowel boeren als het milieu ten goede komen¹.

2. Belangrijkste strategieën voor bodemgezondheid

Minimale grondbewerking en bedekkingsgewassen**

In tegenstelling tot traditioneel ploegen promoot regeneratieve landbouw minimale grondbewerking of no-till technieken. Door de bodemstructuur te behouden, voorkomen deze praktijken erosie, houden ze vocht vast en stimuleren ze nuttige bodemorganismen. Dekgewassen beschermen verder tegen erosie door de bodem te verankeren en afspoeling te verminderen².

Compostering en nutriëntencyclus
Regeneratieve landbouwers geven prioriteit aan nutriëntencyclus. Composteren van organisch materiaal vult de voedingsstoffen in de bodem aan, terwijl gevarieerde vruchtwisselingen de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. Deze circulaire aanpak minimaliseert de afhankelijkheid van externe inputs en bouwt veerkrachtige, zelfvoorzienende ecosystemen.

3. De microbioomverbinding

Het verborgen potentieel van de bodem ontsluiten
Regeneratieve praktijken benadrukken de rol van bodemmicroben. Nuttige microben verbeteren de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de weerstand tegen ziekten en de koolstofopslag. Door deze microscopische bondgenoten te koesteren, ontsluiten boeren het verborgen potentieel van de bodem en bevorderen ze duurzaamheid op lange termijn.

Lees ook: Het kweken van veerkracht: Preventie van bodemerosie in de Indonesische landbouw – Eyes on Indonesia Reforestation

Gemeenschap en kennisdeling
Microscoopgroepen en praktijkgemeenschappen spelen een vitale rol in regeneratieve transities. Boeren leren van elkaar, versterken nieuwe identiteiten en nemen deel aan doorlopend sociaal leren. Deze verbindingen bevorderen enthousiasme, betrokkenheid en een gedeelde visie op het regenereren van de Surinaamse agrarische landschappen.

4. Vooruitzichten: Een bloeiende toekomst

Regeneratieve landbouw houdt een belofte in voor de toekomst van Suriname. Als boeren ecologische benaderingen omarmen, neemt bodemerosie af, wordt water beter vastgehouden en groeit de veerkracht tegen klimaatverandering. Door prioriteit te geven aan de gezondheid van de bodem kan Suriname een bloeiend landschap cultiveren dat zowel de mens als de planeet in stand houdt.

Lees ook: Een holistische benadering van bodemgezondheid en erosiepreventie op de Filippijnen – Eyes on the Philippines

¹: Gosnell, H. (2022). Regenerating soil, regenerating soul: an integral approach to understanding agricultural transformation. Duurzaamheidswetenschap, 17, 603-620. Read more
²: Wereldlandbouworganisatie. (n.d.). Baanbrekend: Exploring Regenerative Agriculture’s Impact on Soil Health. Lees meer

Bronnen:
(1) Regenererende bodem, regenererende ziel: een integrale benadering van …. https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-021-00993-0.
(2) Baanbrekend: Exploring Regenerative Agriculture’s Impact on Soil …. https://www.worldfarmersorganisation.com/breaking-ground-exploring-regenerative-agricultures-impact-on-soil-health/.
(3) Regeneratieve landbouw uitgelegd – Duurzaam overzicht. https://sustainablereview.com/regenerative-agriculture-explained/.
(4) Impact van regeneratieve landbouw op bodemerosie. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-53270-2_12.
(5) Sustainability | Free Full-Text | Regenerative Agriculture—A …. https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2338.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *