a@eyesonsuriname.com

Kunstmatige Intelligentie oplossing voor Suriname

News

Kunstmatige Intelligentie oplossing voor Suriname

Artificial Intelligence solution for Suriname ??

Toepassing onontkoombaar en noodzakelijk

eyesonsuriname

Amsterdam, 7 feb 2023 — Kunstmatige intelligentie is de laatste tijd een hype. Programma’s als chatbot ChatGPT en kunstgenerator DALL-E zijn veel in het nieuws. 

Maar AI is meer dan een gimmick en heeft de potentie om de maatschappij en onze levens te veranderen. Daarom wordt er in Nederland, maar ook op Europees niveau gewerkt aan nieuwe regelgeving.

“AI is een groeiende golf die snel op ons afkomt”, zei D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz deze week tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer. “We moeten dit jaar knopen doorhakken over de regelgeving. Alleen dan kunnen we meesurfen met de kansen die AI biedt”, zegt ze. “Anders dendert de golf over ons heen.”

De vernieuwingen op het gebied van kunstmatige intelligentie of AI gaan snel. 

In Nederland maar ook in andere landen worden honderden miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. 

De overheid stimuleert kennis en talent. Maar het kabinet zegt waakzaam te zijn op de mogelijke keerzijde van de technologie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) deelt de zorgen van Kamerleden die zeiden dat AI-systemen kunnen werken met (onbewust toegevoegde) vooroordelen waarmee ze zijn getraind. 

Daarmee ligt discriminatie op de loer.

In het verleden ging dat al een aantal keer helemaal mis. Het bekendste voorbeeld is het toeslagenschandaal. Dat is helemaal uit de hand gelopen.

De Nederlandse Belastingdienst gebruikte bijvoorbeeld algoritmes die fraude moesten aanpakken. Maar daarbij werd etnisch geprofileerd, waardoor tienduizenden mensen onterecht als fraudeur werden bestempeld.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *