a@eyesonsuriname.com

Op de top van Lula da Silva komen 11 Zuid-Amerikaanse leiders bijeen

News

Op de top van Lula da Silva komen 11 Zuid-Amerikaanse leiders bijeen

Lula Summit Latin America

eyesonsuriname

Amsterdam 28 Mei 2023–President Lula da Silva’s “retraite”-top gepland voor 30 mei zal 11 Zuid-Amerikaanse leiders bijeenbrengen, zo werd vrijdag in Brasilia bevestigd. 

Ook onze eigen president Santokhi is uitgenodigd. De redactie van eyesonsuriname heeft echter een gouden tip voor Chan, waar hij of zijn adviseurs misschien niet  meteen aan hebben gedacht. 

Een paar weken geleden verklaarde president Lula op een ontmoeting in Paraguay, dat hij geen arme landen als buurlanden zou willen zien. Er zou toen een vraag kunnen ontstaan, in hoeverre de talloos illegale Braziliaanse goudzoekers het binnenland van Suriname verontreinigen en zonder welke verantwoording dan ook bijdragen aan de verdere armoede die Suriname bedreigt. Daarmee komt ook de vraag naar boven wat president Lula dan denkt daar aan te doen, als hij zo besluitvaardig is geen arme landen om Brazilie heen te wensen.

Lula, is in armoede opgegroeid en heeft schoenen gepoetst om aan geld zijn levensonderhoud te voorzien. Dus wij van eyesonsuriname verwachten daarom alleen al, dat hij een behoorlijk en fatsoenlijk antwoord op de eventuele vragen van Santokhi hieromtrent heeft. Of zou een internationaal tribunaal hem erop kunnen wijzen dat de welvaart van Brazilië, wellicht deels te danken is aan de uitbuiting van Surinaams grondgebied en dat daar nimmer over een oplossing of misschien zelfs compensatie is gesproken ?

De presidenten van Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Suriname, Uruguay en Venezuela hebben hun aanwezigheid bevestigd. De enige afwezige zal die zijn van de Peruaanse president Dina Boluarte, die interne juridische belemmeringen heeft, zo werd gemeld. In plaats daarvan zal premier Alberto Otárola aanwezig zijn.
De bijeenkomst was begin deze maand al aangekondigd door de regering. Een bijeenkomst van deze omvang heeft al zeker zeven jaar niet plaatsgevonden. “Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is het hervatten van de dialoog met Zuid-Amerikaanse landen, die de afgelopen jaren sterk is ingekort en een prioriteit is van de regering-Lula. We zijn ons ervan bewust dat er verschillen in visie en ideologische verschillen zijn tussen de landen, maar hij [Lula] wil deze dialoog heractiveren op basis van gemeenschappelijke noemers met de landen”, aldus ambassadeur Gisela Padovan, secretaris voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (MRE) tijdens een persconferentie op vrijdag.

Hoewel de Braziliaanse regering niet op een specifiek voorstel wijst, wordt verwacht dat de presidenten meer concrete manieren zullen bespreken om de integratie uit te breiden, inclusief de mogelijkheid om een Zuid-Amerikaans samenwerkingsmechanisme op te zetten of te herstructureren dat alle naties in de regio samenbrengt. Momenteel bestaat zo’n blok niet.

De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), opgericht in 2008, tijdens Lula’s tweede mandaat, viel in de loop van de tijd uiteen, te midden van regeringswisselingen in verschillende landen, en brengt nu slechts zeven van hen samen: Venezuela, Bolivia, Guyana, Suriname, Peru, en Argentinië en Brazilië die zich onlangs weer bij de groep hebben gevoegd.

“Zoals u weet, is er de laatste jaren een soort versnippering opgetreden in dit puur Zuid-Amerikaanse overleg. Het doel van dit initiatief is om de regio opnieuw te verenigen met de totaliteit van haar landen”, benadrukte de ambassadeur. Volgens haar maken kwesties als gezondheid, klimaatverandering, hoge inflatie en voedselprijzen, en de terugkeer van armoede en honger een meer gecoördineerde actie tussen Zuid-Amerikaanse landen nog relevanter.

De methodologie van de vergadering voorziet in de eerste plaats in het vinden van gemeenschappelijke gronden van de presidentiële standpunten, evenals in het uitvoeren van een agenda die al sneller kan worden gestart. Op deze agenda staan onder andere de strijd tegen de georganiseerde misdaad, infrastructuurprojecten, milieu en klimaatverandering. Daarom zal het formaat van de top zo non-protocol mogelijk zijn.

De uitnodiging vermeldde een soort “terugtrekking” van presidenten om de dialoog te verdiepen. Er zullen twee sessies zijn. Op dinsdagochtend houdt elk staatshoofd een toespraak, met een vrij thema. Daarna gaan ze lunchen. In de namiddag hervatten ze een informele dialoog, “in een vrijere en meer ontspannen werksessie”, zoals beschreven door Padovan.

De presidenten die dinsdagavond in Brasilia blijven, zullen een diner bijwonen dat wordt georganiseerd door Lula in het Alvorada Palace. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de bilaterale ontmoetingen die president Lula zal hebben met een aantal van zijn tegenhangers op de top nog moet bevestigen, is zelfs geen definitieve verklaring van de ontmoeting gepland, maar die zouden al op maandag kunnen plaatsvinden, wanneer de delegaties beginnen in Brasilia aan te komen.

Eerder dit jaar heeft President Chandrikapersad Santokhi de inaugauratie bijgewoond van President Lula da Silva. 

Santokhi De President zal vergezeld zijn van een kleine delegatie waaronder Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Minister Ramdin zal gebruik maken van de gelegenheid om eveneens met zijn nieuwe collega nader kennis te maken en inhoudelijk enkele onderwerpen te bespreken over de bilaterale- als ook multilaterale samenwerking.

Brazilië is het vijfde grootste land ter wereld in oppervlakte en de derde grootste economie van het Amerikaanse continent. In de mondiale diplomatieke sfeer wordt het land geclassificeerd als een ‘advanced economy’ hetgeen betekent dat de rol van Brazilië in de wereld in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Behalve Ecuador en Chili grenst Brazilië aan elk land in Zuid-Amerika en heeft mede daarom letterlijk een positie op het continent die de Zuid-Amerikaanse landen verenigt.

Het grootste deel (60%) van het Amazone regenwoud bevindt zich in Brazilië wat op haar beurt meer dan de helft is van het bestaand regenwoud in de wereld. Daarbij bevindt zich in Brazilië de grootste rivier in de wereld en beslaat het land minimaal vijf klimatologisch zones. Deze bijzondere eigenschappen maken dat Brazilië een koploper is in de wereld bij het bestrijden van Global Warming en overige klimatologische problemen die wereld steeds intensiever teisteren.

De Republiek Suriname en de Federatieve Republiek Brazilië onderhouden reeds 46 jaar bilaterale betrekkingen, en wel vanaf 3 maart 1976. 

Er zijn wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen met aan het hoofd een Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur. Suriname heeft een ambassade in Brasilia en een consulaat in Belém do Para. Brazilië heeft een ambassade in Paramaribo.

De samenwerkingsrelatie die Suriname onderhoudt met Brazilië wordt beschouwd als een strategisch partnerschap en komt voornamelijk tot uiting middels technische samenwerkingsprojecten. Hierbij wordt met Braziliaanse deskundigheid assistentie verleend voor het bereiken van duurzame ontwikkeling van verscheidene Surinaamse sectoren, onder andere landbouw, veeteelt, volksgezondheid, veiligheid, defensie, onderwijs en natuurlijke hulpbronnen.

De Braziliaanse deskundigen krijgen hierdoor ook de gelegenheid om hun expertise te verruimen bij het toepassen van hun kennis in Suriname.

Suriname is momenteel één van de landen waarmee Brazilië de meeste technische samenwerkingsprojecten heeft lopen en het is een goed voorbeeld van een succesvolle Zuid-Zuid samenwerking.

Brazilië heeft Suriname ook ondersteund met knowhow bij de recente overstroming in het Brokopondo gebied. Op verzoek van Suriname is een virtuele werkgroep in het leven geroepen met deskundigen van beide landen, op diverse gebieden, die regelmatig bijeenkomen in verband met het monitoren van de Afobaka waterkrachtcentrale.

Momenteel worden, na een periode van stagnatie vanwege COVID-19, 6 projecten gecontinueerd op het gebied van landbouw, onderwijs, natuurlijke hulpbronnen en veeteelt. Daarnaast zijn vijf projectdocumenten op het gebied van landbouw en diplomatie getekend en gereed voor uitvoering.

In de eerste week van december 2022 heeft een delegatie van het Braziliaans Agentschap voor Samenwerking (ABC), in Suriname met betrokken stakeholders twee (2) projecten geformuleerd, te weten:

“Support for the Establishment of the Cyber Security Incident Response Center in Suriname” en “Strengthening Health Surveillance of Vector-borne Diseases: Malaria, Chagas and leishmaniasis” in the framework of the Technical Cooperation Suriname-Brazil”.

Ook de samenwerking tussen beide landen op Defensiegebied is zeer vruchtbaar.

Zowel Suriname als Brazilië zijn in elkaars landen vertegenwoordigd middels een Militair Attaché. Vanaf 16 april 2012 is de Defensiesamenwerking bekrachtigd met de inwerkingtreding van de “Overeenkomst inzake Samenwerking in Defensieaangelegenheden” (getekend op 22 april 2008 in Paramaribo). 

Met de nieuwe bedreigingen in de wereld waar ook Suriname rekening mee moet houden zoals op het gebied van cybercrime en terrorisme en de open grenzen, is het van belang deze samenwerking te verdiepen.

Brazilië heeft voorts een grote bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de Surinaamse Militaire Academie en de Militaire School die zijn gelanceerd op 20 september 2019.

In mei 2018 is de Memorandum of Understanding getekend voor samenwerking tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en de Federale Politie van Brazilië. Deze MOU behelst de volgende gebieden voor samenwerking: capaciteitsversterking, politie-politie informatie-uitwisseling, aanpak transnationale georganiseerde criminaliteit, en politie educatie.

Het hoofddoel van deze samenwerking is het gezamenlijk optreden in de strijd tegen de grensoverschrijdende criminaliteit, met name: Border Security; Drugs Trafficking; Trafficking in Persons; Trafficking in Arms; Migration/Legalization Matters.

Van oudsher is er regelmatig overleg op het niveau van de ministers belast met buitenlandse aangelegenheden. Minister Ramdin bevestigde dat ook nu sprake is van voortzetting van de goede relaties waarbij besproken zal worden op welke wijze deze verder inhoud te geven. De bijwoning van de inauguratie is daarvoor een belangrijke vereiste

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *