a@eyesonsuriname.com

De plastic afval,  vervuiling in de Filipijnen

News

De plastic afval,  vervuiling in de Filipijnen

Een schonere toekomst is en blijft mogelijk.

eyesonthephilippines

Amsterdam, 14 juni 2024 – Met zijn adembenemende natuurlijke schoonheid en levendige gemeenschappen worden de Filippijnen geconfronteerd met een groeiende crisis die het milieu en het welzijn van het land bedreigt: vervuiling door plastic afval. De afgelopen jaren is de archipel getuige geweest van een toename van plastic afval, van stedelijke centra tot afgelegen stranden.
download-1.jpg
In dit document gaat eyesonthephilippines.com  dieper in op de omvang en mogelijke oplossingen van het probleem van de vervuiling door plastic afval in de Filipijnen. eyesonthephilippens.com onderzoekt de verschillende innovatieve oplossingen en strategieën die de sleutel kunnen vormen tot een schonere, duurzamere toekomst.

Alarmbellen rinkelen over de hele Filippijnse realiteit

De plasticafval crisis op de Filippijnen heeft een kritiek punt bereikt, met talloze uitdagingen en implicaties. Deze omvatten:

Duizelingwekkende volumes – De Filipijnen produceren jaarlijks naar schatting 2,7 miljoen ton plastic afval. Een aanzienlijk deel van dit afval komt terecht op stortplaatsen en verschillende waterlichamen.

Picture2-e1697443868378.jpg
Mariene impact – Ongeveer 20% van dit plastic afval komt in de oceaan terecht, waardoor mariene ecosystemen worden verwoest en het leven in zee in gevaar wordt gebracht.
Gevaren voor de gezondheid – De onjuiste verwijdering van plastic brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor gemeenschappen, omdat giftige chemicaliën in de bodem en het water terechtkomen.
Stedelijke doorn in het oog – Plasticvervuiling heeft ooit prachtige landschappen getransformeerd in lelijke en vervuilde gebieden, wat gevolgen heeft voor het toerisme en de kwaliteit van leven.

De humanitaire tol van plastic afval

Oplossing: Deels uit Finland?

Misschien, wie weet, zijn er een paar toonaangevende Finse bedrijven uit Helsinki die een of meer oplossingen kunnen, willen en willen bieden voor de plasticvervuiling op de Filipijnen, als het probleem gemeenschappen op de Filippijnse eilanden blijft treffen.

Mensen die in kwetsbare gebieden wonen, zoals sterk verstedelijkte steden en kustplaatsen, worden het zwaarst getroffen.

Gemeenschappen aan de kusten en gevolgen voor de gezondheid die tot ernstige economische verliezen leiden

Visserijgemeenschappen worden geconfronteerd met dalende vangsten als gevolg van plasticverontreiniging in wateren en kustgebieden.

Plasticvervuiling draagt bij aan gezondheidsproblemen, vooral onder gemarginaliseerde gemeenschappen die in de buurt van vervuilde gebieden wonen.
download.jpg
Het toerisme, een vitale sector voor de Filippijnen, lijdt onder het feit dat ongerepte stranden worden ontsierd door plastic afval.

Oorzaken en oorzaken van plasticvervuiling

Een groot aantal factoren drijft de plasticafval crisis op de Filippijnen aan:

Cultuur voor eenmalig gebruik – De prevalentie van plastic voor eenmalig gebruik, zoals zakjes, draagt aanzienlijk bij aan het probleem.
Inadequaat afvalbeheer – Hiaten in de afvalinzamelings-, recycling- en verwijdering systemen verergeren het probleem.
Gebrek aan bewustzijn – Een beperkt bewustzijn van de gevolgen van plasticvervuiling belemmert zinvolle verandering.
Economische druk – De ’tingi-tingi-cultuur van het verkopen van kleine hoeveelheden in wegwerpverpakkingen blijft populair vanwege financiële beperkingen.
Innovatieve oplossingen: bewustzijn en de verschillende paden voorwaarts

Het aanpakken van de plasticvervuiling crisis op de Filippijnen vereist een alomvattende strategie. Dit is waar een veelzijdige aanpak nodig is om elke uitdaging op te lossen.

download-2.jpg

1. Beleidshervormingen
Extended Producer Responsibility (EPR) Act – De EPR Act houdt fabrikanten verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van hun producten en stimuleert duurzame praktijken.
Verbod op plastic voor eenmalig gebruik – strikte regelgeving en verboden op plastic voor eenmalig gebruik kunnen de consumptie en productie ervan beperken.
2. Afvalbeheer
Verbeterde inzamelsystemen – Investeringen in een efficiënte infrastructuur voor afvalinzameling en recycling zijn van cruciaal belang.
Betrokkenheid bij de gemeenschap – Educatie- en bewustmaking programma’s stellen gemeenschappen in staat verantwoorde afvalbeheer praktijken toe te passen.
3. Circulaire economie
Overgang naar een circulaire economie – Een verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie bevordert recycling, hergebruik en herbestemming van materialen.
Innovatie in verpakkingen – Milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen en alternatieven kunnen het plastic gebruik verminderen.
4. Opruim Initiatieven
Kustopruiming – Regelmatige strand- en kust opruimingsacties helpen bestaand plastic afval uit gevoelige ecosystemen te verwijderen.

Plastic afvalbanken – Het aanmoedigen van de inzameling en uitwisseling van plastic afval tegen beloningen kan recycling stimuleren.
5. Educatie en bewustzijn
Milieueducatie – Het integreren van milieu educatie in de leerplannen van scholen bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel vanaf jonge leeftijd.
Mediacampagnes – Aansprekende mediacampagnes vergroten het bewustzijn en mobiliseren steun voor oplossingen voor plasticvervuiling.
6. Samenwerking
Publiek-private partnerschappen – Samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties versterkt de inspanningen op het gebied van het beheer van plastic afval.
Innovatiehubs – Het opzetten van innovatiehubs en onderzoekscentra kan de ontwikkeling van duurzame alternatieven voor kunststoffen stimuleren.
Succesverhalen en vooruitgang
eyeson-project
Ondanks de zware tol die de plasticvervuiling op de Filippijnse gemeenschappen heeft gebracht, is er nog steeds hoop.

eyesonthephilippines

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *