a@eyesonsuriname.com

Groen plastic maken uit opgevangen CO2

News

Groen plastic maken uit opgevangen CO2

Making green plastic from captured CO2

eyesonsuriname

Amsterdam, 26 juni 2023 — Om in 2050 klimaatneutraal en circulair te worden, moet de chemische industrie stoppen met het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen en geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent elektrificatie van processen die nu nog met gas worden aangedreven, reductie van de CO2-uitstoot, gebruik van groene stroom, maar ook het gebruik van andere grondstoffen, zoals biomassa of gerecycled plastic. Om te kunnen verduurzamen zijn veel innovaties nodig.

Bouwstoffen plastic uit CO2

Tijdens een webinar toonde TNO onlangs zijn veelbelovende elektrochemische techniek om het broeikasgas CO2 om te zetten in hoogwaardige, groene chemicaliën. De CO2 wordt afgevangen uit de schoorstenen en processen van de industrie. Via elektrolyse wordt er mierenzuur van gemaakt, dat nu al in schoonmaakmiddelen wordt gebruikt. Maar ook koolmonoxide voor synthetisch gas en ethanol en ethyleen, de bouwstoffen voor plastic.

Nu nog komt de koolstof in plastic – de C in het molecuul – vooral uit aardolie of aardgas. TNO kan die koolstof dus ook uit CO2 halen. Bijkomend voordeel: afvalgassen en reststromen van bedrijven worden ineens geld waard, omdat je er nuttige producten van kunt maken.

Vlaggenschip ZEUS

TNO begon in 2016 met het ontwikkelen van deze techniek en heeft die de afgelopen jaren flink opgeschaald. Inmiddels heeft het onderzoeksinstituut in Rijswijk een pilotinstallatie gebouwd waar CO2 via elektrolyse wordt omgezet in chemicaliën. Die heet ZEUS. Het is de grootste onafhankelijke installatie voor CO2-elektrolyse in Europa. “De ZEUS-pilot is het vlaggenschip van onze technologie. Het is een van de meeste geavanceerde opstellingen ter wereld”, zegt Matti van Schooneveld, senior business developer power-2-chemicals bij TNO.

Mobiele installatie

De installatie maakt uit CO2 1 kilogram mierenzuur of koolmonoxide per uur onder temperaturen van gemiddeld 85 graden Celsius. Hij heeft al duizenden uren met succes gedraaid. In een latere fase converteert de installatie CO2 tot andere basisgrondstoffen voor chemicaliën. Het is een mobiele unit, die ook ter plekke bij bedrijven getest kan worden. De volgende fase in de CO2-eletrolyse van TNO is om de CO2 direct uit de lucht te halen en te scheiden in een vloeibare oplossing. Volgens Van Schooneveld kan de chemische industrie met de ZEUS-technologie in de toekomst CO2-vrij en rendabel plastic produceren. eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *