a@eyesonsuriname.com

Chili producent exporteur waterstof

News

Chili producent exporteur waterstof

Chile producer exporter hydrogen

Mogelijkheden Suriname ??

Deel I

eyesonsuriname

Amsterdam, 1 maart 2023 — De wind gebruiken voor duurzame elektriciteitsopwekking is een belangrijke prioriteit op de vergroeningsagenda van president Gabriel Boric. Toen hij bijna een jaar geleden zijn ambt aanvaardde, beloofde hij de Chileense economie, die vooral drijft op fossiele brandstoffen en koperwinning, te vergroenen. 

Duurzame opwekking voorziet nu al in ruim 50% van de elektriciteitsbehoefte. Dat percentage zal verder toenemen, want de regering wil dat uiterlijk in 2040 alle kolengestookte centrales zijn gesloten of een andere bestemming hebben gekregen.

Lima probeert particuliere investeerders te trekken om de wind in te zetten voor commerciële doeleinden, onder andere om de bevolking tegemoet te kunnen komen in de hoge kosten van de energietransitie. ‘Nu veel van onze industrieën, zoals de oliewinning in het zuiden en de kolenwinning in het noorden, in deze groene wereld langzaam ten onder gaan, moeten we de mensen een alternatief bieden, zodat er geen banen verloren gaan en we voor economische stabiliteit zorgen’, zegt minister 

Diego Pardow

Diego Pardow van energie.

Haru Oni, een pilotproject van $74 mln op ongeveer 40 kilometer ten noorden van Punta Arenas, is het resultaat van dat beleid. Midden in een vrijwel kale vlakte staat een enorme windturbine met een aantal gebouwen. In één daarvan staat een elektrolyse-installatie, die watermoleculen ontleedt in zuurstof en waterstof.
De zuurstof komt vrij in de atmosfeer, de waterstof wordt opgevangen. Hiervan wordt in combinatie met kooldioxide methanol gemaakt, een schonere brandstof dan benzine. 

Haru Oni is een samenwerkingsproject van onder andere Siemens Energy, Porsche en het Italiaanse energiebedrijf Enel. De plannen werden in 2020 bekendgemaakt en de installatie werd eind 2022 in bedrijf genomen.
‘Alles wat we nu doen met olie, kunnen we morgen met synthetische brandstoffen. Of het nu plastic, chemicaliën of vervoer betreft, fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen door een synthetisch en groen alternatief dat is geproduceerd met duurzame energie’, zegt Clara Bowman, chief operations officer bij dat staat voor 

Highly Innovative Fuels (HIF) Global, het bedrijf dat het project leidt.
Echt groene waterstof
Bijna alle waterstof die momenteel wereldwijd wordt geproduceerd is zogenoemde ‘grijze’ waterstof; dat betekent dat deze is geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen – hoofdzakelijk aardgas, maar ook kolen. 

Dieselraffinaderijen en kunstmestfabrikanten zijn de grootste afnemers van grijze waterstof. Voor echt groene waterstof komt nu steeds meer belangstelling, omdat die een alternatief kan zijn voor de vervuilende brandstof die nu in het vervoer wordt gebruikt, waaronder ook trein- en scheepsvervoer.
Chili wil in 2040 een van de drie grootste exporteurs van groene waterstof zijn. 

Volgens analisten van Bloomberg kan het land een van de goedkoopst producerende leveranciers van waterstof worden, met verwachte levelized kosten van $1,09 per kilo waterstof aan het eind van dit decennium. 

Suriname

Suriname, Surinamers. Wakker worden 

In zogenoemde levelized kosten worden alle kosten en baten van de productie van een bepaalde energiebron meegenomen, zodat verschillende vormen van energieopwekking met elkaar vergeleken kunnen worden.

‘De Chileense regering was de eerste in Latijns-Amerika met een waterstofstrategie. Dat is een krachtig signaal naar ontwikkelaars en toekomstige klanten’, zegt Bloomberg-analiste Natalia Castilhos Rypl. ‘Brazilië wordt uiteindelijk misschien wel de grootste producent in de regio, maar op dit moment loopt Chili voorop.’
In Chili lopen al 41 projecten voor de productie van groene waterstof. Haru Oni behoort tot de meest geavanceerde. 

De proeffabriek leverde in december de eerste lading synthetische benzine; aan het eind van dit jaar moet er in totaal 130.000 liter zijn geproduceerd. Porsche is op dit moment de enige klant. De Duitse autofabrikant gebruikt de synthetische benzine in demonstratiemodellen. Het plan is om aan verschillende soorten klanten te gaan leveren, zoals rederijen en luchtvaartmaatschappijen.
Werkgelegenheid en vogelmigratie. Dat zijn de twee vraagstukken die moeten worden beantwoord. En als dat antwoord gunstig is, is de weg vrij voor duurzame ontwikkeling. 

Einde Deel I

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *