a@eyesonsuriname.com

Tag: Kapitalisme

News

Francis Fukuyama

Einde van het Kapitalisme in zicht?

Of toch nog steeds niet ?  eyesonsuriname/philipcross  Amsterdam, Feb 7  2023–Het geloof in het kapitalisme nam af tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 en herstelde zich langzaam, met een groeiend aantal jonge mensen die beleden het socialisme te steunen. Maar wat tegenwoordig socialisme wordt genoemd, is slechts een slecht functionerende versie van het kapitalisme,…
Lees meer

Philip Cross

Econoom Philip Cross: Geen realistisch alternatief voor het kapitalisme zoals wij dat kennen

Kapitalisme versus Socialisme Wat tegenwoordig socialisme wordt genoemd, is slechts een slecht en gebrekkig functionerende versie van kapitalisme. philipcross/eyesonsuriname Amsterdam, 28 januari 2023 — Het geloof in het kapitalisme nam af tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 en herstelt zich langzaam, waarbij een groeiend aantal jonge mensen beweert het socialisme te steunen. Maar wat…
Lees meer

Investments in Suriname

Ingezonden / Opinie

door Dennis Lapar Amsterdam, 26 december 2021– In het jaar 2021 was ‘diasporakapitaal’ het woord van het jaar in Suriname.  De Surinaamse bevolking had hoop geput uit de VHP-woorden tijdens de laatste verkiezingscampagne. Er is aan het volk verteld, dat de diaspora uit Nederland (Surinaamse Nederlanders) een paar miljard euro’s in Suriname zal investeren. Het…
Lees meer

Suriname Common Future

Tijd voor Verandering

Ons Huis in brand In eyesonsuriname buigen wetenschappers, producers, journalisten, schrijvers, theatermakers en filosofen zich over de grote persoonlijke en maatschappelijke vragen van nu.  De Italiaans-Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato over hoe we het kapitalisme opnieuw kunnen inrichten. Anton Foek Amsterdam, 12 december 2021– Thuis hebben wij echt erg grote problemen: gemis van gevoel van eenheid, corruptie […
Lees meer