a@eyesonsuriname.com

Econoom Philip Cross: Geen realistisch alternatief voor het kapitalisme zoals wij dat kennen

News

Econoom Philip Cross: Geen realistisch alternatief voor het kapitalisme zoals wij dat kennen

Philip Cross

Kapitalisme versus Socialisme

Wat tegenwoordig socialisme wordt genoemd, is slechts een slecht en gebrekkig functionerende versie van kapitalisme.


philipcross/eyesonsuriname

Amsterdam, 28 januari 2023 — Het geloof in het kapitalisme nam af tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 en herstelt zich langzaam, waarbij een groeiend aantal jonge mensen beweert het socialisme te steunen.

Philip Cross
Philip Cross

Maar wat tegenwoordig socialisme wordt genoemd, is slechts een slecht functionerende versie van het kapitalisme, waar overheidsregelgeving, uitgaven en herverdelende belastingen steeds meer vrachtwagenladingen zand in de versnellingen van de vrije markt gooien.

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama had gelijk toen hij in zijn boek uit 1992, The End of History and the Last Man, verklaarde dat het kapitalisme had gezegevierd – al was het maar ten dele omdat er, strikt genomen, simpelweg geen realistisch alternatief is.
Maar het is een holle overwinning als regeringen het kapitalisme niet goed laten functioneren en de economische groei blijft sputteren tegen bodemsnelheden, zoals die van het socialisme.
Maar toen toonde de naoorlogse economische bloei van de westerse wereld, gevolgd door de economische transformatie van Zuidoost-Azië, overtuigend aan dat kapitalistische, op de markt gebaseerde economieën duurzame snelle economische groei konden opleveren. 

Bovendien ontdekten de meeste mensen dat werken voor een bedrijf geen vervreemding met zich meebracht, maar een gevoel van doelgerichtheid.
Als gevolg hiervan vervaagde de kritiek op het kapitalisme als inefficiënt en niet in staat om bevredigende groei te genereren. 

Na de val van het IJzeren Gordijn en de ontwikkeling van het kapitalisme in China (ook al heeft politicoloog Yuen Yuen Ang waarschijnlijk gelijk dat China het beste kan worden opgevat als een kapitalistische dictatuur), heeft geen enkel ander land dan Noord-Korea serieus geprobeerd regeringscontrole uit te oefenen op de middelen van productie.

In plaats daarvan verwijten critici van vandaag, zoals Thomas Piketty, het kapitalisme voor het produceren van buitensporige ongelijkheid.

Socialism


Hun klacht lijkt weerklank te vinden bij het grote en internationale publiek en de publieke opinie in de media. In een artikel uit 2019 over millennial socialisme haalde het tijdschrift The Economist een Gallup-peiling aan waarin democratische kiezers in de VS aangaven dat ze met meer dan 10 procentpunten de voorkeur gaven aan socialisme boven kapitalisme.

Een artikel uit 2021 in deze krant door Kristian Niemietz van het Londense Institute of Economic Affairs betoogde dat “de overgrote meerderheid van de jongeren echt uitgesproken antikapitalistische opvattingen uit, terwijl ze socialisme associëren met vage feelgood-concepten zoals” arbeiders “, ” gelijk’, ‘openbaar’ en ‘eerlijk’.
Het resultaat is dat “de huidige waterige opvattingen over het socialisme hierop neerkomen: bijna iedereen zal aardig zijn tegen iedereen en geld gebruiken dat van enkelen is afgenomen.
Dit betekent dat de overheid, volgens haar opvattingen over rechtvaardigheid, de door het kapitalisme geproduceerde rijkdom moet verdelen.”
Focussen op het herverdelen van de rijkdommen van het kapitalisme negeert hoe overheidsinmenging de aanjagers van economische groei op de lange termijn belemmert.
  

Deze onwetendheid is deels de schuld van economen. 

In zijn boek uit 2014, The Free-Market Innovation Machine, schreef de beroemde theoreticus van economische groei William Baumol dat de “virtuele afwezigheid van enige expliciete poging om de fabelachtige groeicijfers van de vrije-ondernemingseconomieën in het algemeen, met hun transformatie van de levensstandaard en het creëren van technologische innovaties waarvan in geen enkel vorig tijdperk werd gedroomd, is misschien wel de meest in het oog springende omissie van de recente economische groeitheorie, ondanks al haar substantiële bijdragen.”
Door de ongekende verbetering van de levensstandaard onvoldoende te benadrukken, lieten economen het kapitalisme open voor oneerlijke en ongefundeerde kritiek.
De economische historicus 

Deirdre McCloskey stelt een oplossing voor om de naam van het systeem te veranderen van het door Marx gewortelde ‘kapitalisme’ in het door Schumpeteriaans geïnspireerde ‘innovationisme’, wat zou onderstrepen hoe het incuberen en ontwikkelen van nieuwe ideeën de essentie is van gedecentraliseerde, marktgebaseerde economieën. .
Het probleem met de moderne versie van het socialisme, dat van het kapitalisme vraagt om de gouden eieren te leggen die regeringen kunnen verzamelen en verdelen, is dat het leidt tot inefficiëntie en chronisch trage groei. Hiermee is de cirkel weer rond de vroeg 20e-eeuwse kritiek op het kapitalisme wegens ondermaatse prestaties. 

Hoge niveaus van belastingen en regulering naast een bijkans ondoordringbaar woud van bureaucratie wegen steeds meer op de economische groei en ontmoedigen innovatie in Canada, Europa en Japan.

Socialism never works


Hoe langer we in een evenwicht met lage groei blijven, hoe meer we ons uiteindelijk richten op zerosum herverdeling van een kleiner wordende economische taart in plaats van op grotere investeringen en snellere economische groei.


Groei is echter nog steeds mogelijk, ondanks een vergrijzende samenleving: de Verenigde Staten hebben de hoogste niveaus van economische groei en innovatie in de westerse wereld behouden, grotendeels omdat ze het best weerstand hebben geboden aan de langzame verstikking van het ondernemerschap, de concurrentie en de innovatie die de bron zijn van het kapitalisme.


Philip Cross is een senior fellow aan het Macdonald-Laurier Institute. eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *