a@eyesonsuriname.com

Een rechtvaardige energietransitie

News

Een rechtvaardige energietransitie

A Just Energy Transition

Model uit Scandinavië

Rystad Energy

eyesonsuriname


Amsterdam, 28 januari 2023 — Het is te hopen dat wij het er allemaal over eens dat het einde van het koolwaterstoftijdperk, wanneer het onvermijdelijk aanbreekt, niet zal worden veroorzaakt doordat de wereld zonder kolen, olie en gas komt te zitten. 

Jarand Rystad, CEO Rystad Energy

De overgang van energiebronnen met een hogere naar een lagere uitstoot zal plaatsvinden in 195 verschillende landen, waarbij elk land een unieke aanpak hanteert, gedreven door zijn infrastructuur, middelen, beleid en kans op succes.

Op landenniveau moet de energietransitie eerlijk zijn, waarbij geen enkel land achterblijft. In elk land moet de uitfasering van het bestaande energiesysteem worden gesynchroniseerd met een realistisch plan om een nieuw energiesysteem op te voeren. 

Dit is van meer dan vitaal belang om volatiliteit en een reeks energiecrises te voorkomen, terwijl de voorzieningszekerheid behouden blijft.


Vanuit een mondiaal perspectief is er een nieuw verhaal ontstaan dat ervan uitgaat dat 1,5 °C niet langer een geloofwaardig doel is voor de opwarming van de aarde. Bij Rystad Energy blijven we echter optimistisch, omdat we denken dat verschillende recente ontwikkelingen mogelijk over het hoofd zijn gezien door meer pessimistische prognoses.


01) Ten eerste zijn er twee nieuwe beleidstoezeggingen om de opwarming te beteugelen: de wereldwijde methaanbelofte die vorig jaar is gedaan, heeft het potentieel om de opwarming met 0,2 °C te beteugelen, terwijl de vervolgbelofte om een einde te maken aan ontbossing de opwarming met nog eens 0,1 °C zou kunnen verminderen.

en 

02) tweede hebben ontwrichtende technologieën – verwijzend naar innovaties die goedkoper en beter zijn dan bestaande technologieën – de neiging om markten veel sneller te penetreren dan verwacht. 

Dit is nu het geval voor elektrische voertuigen, waarvan de verkoopcijfers enorm zijn gestegen en die benzine- en dieselauto’s waarschijnlijk binnen een decennium of twee van de markt zullen verdringen.

Hetzelfde geldt voor zonnecellen en windturbines in de energiemarkt, die nu stroom leveren tegen een prijs die aanzienlijk lager ligt dan die van fossiele brandstoffen. 

Uit onze onderzoeken naar de capaciteit van de toeleveringsketen blijkt dat de capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie tegen 2030 naar verwachting met 1000 GW per jaar zal groeien in nieuwe installaties, wat volgens onze berekeningen de capaciteit is die nodig is om 1,6 °C te leveren. 

Een soortgelijk verhaal ontwikkelt zich voor wind en batterijen, aangezien het huidige expansietempo de capaciteit zal opleveren die nodig is om kolen en gas in de jaren 2030 uit de energiemarkt te duwen.

Bovendien zal de vooruitgang op het gebied van koolstofarme technologieën voor gebouwen en industrieën vanaf het midden van de jaren 2020 een snelle daling van de emissies in deze sectoren veroorzaken. Ten slotte zal de sterke toename van projecten op het gebied van CCUS en directe luchtafvang vanaf het midden van de jaren 2030 bijdragen aan een aanzienlijke CO2-verwijdering.

Al met al laat onze gedetailleerde beoordeling zien dat het nog steeds mogelijk zal zijn om de CO2-emissies te beperken tot 650 Gt in totaal vanaf 2020 tot het jaar dat netto nul wordt bereikt. Dit komt overeen met 1,6°C opwarming van de aarde, volgens de IPCC-begrotingen, die uitgaan van een status quo voor andere broeikasgassen. 

Met het bovengenoemde voordeel van methaan en ontbossing is onze conclusie dat het 1,5°C-scenario nog steeds binnen bereik is, zij het met veel onzekerheden. Als beleid voor de sectoren die moeilijk te bestrijden zijn niet wordt ontwikkeld of zonder succes wordt uitgevoerd, zien we een neerwaarts scenario waarin tussen de 1000 en 1350 Gt wordt uitgestoten voordat het netto nulpunt wordt bereikt, wat overeenkomt met een wereldwijde temperatuurstijging van 1,8 tot 2,0 °C.

Ons meest recente 

Global Energy System-model brengt alle bovenstaande inzichten samen op één plek en volgt de energieproductie tot aan het uiteindelijke gebruik. Dit uitgebreide overzicht en begrip van de wereldwijde energiemix terwijl deze zich ontwikkelt, is een cruciaal hulpmiddel voor besluitvormers die de energietransitie naar een duurzame toekomst navigeren.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *