a@eyesonsuriname.com

Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling

News

Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling

Climate change

Omwenteling in Suriname ?

MIT Technology Review/ James Temple

Amsterdam, 6 januari 2021– Vandaag de dag ontkom je er niet meer aan. 

James Temple

Of je nu in Timboektoe of Antarctica bent maar naast klimaatverandering is een brede duurzame energie – maar vooral ook de digitale en educatieve – transformatie een noodzaak voor landen die een langdurige ontwikkeling naar een betere, stabielere en eerlijker welvaart willen doormaken. 

Nederlandse Bijdrage: elektrische Lightyear auto 

Razendsnelle toename van gebruik van duurzame energiebronnen als wind en zon en het relatief schone aardgas. Het International Energy Agency schat dat deze energiecapaciteit met 60% zal toenemen in de komende vijf jaar. Daarmee even groot als elektriciteit gegenereerd door fossiel en kernenergie.

Bloomberg echter voorspelt dat in 2030 bijna 30% van de nieuwe auto’s elektrisch zal zijn. Bedrijven maken grote stappen met het ontwikkelen van ‘groene’ staal en ‘groen’ fossielvrij cement. Vleesvervangers worden sneller populair dan verwacht. Het onttrekken van CO2 aan de lucht wordt op steeds grotere schaal uitgevoerd. Klimaat en ‘groene tech’ bedrijven zijn populair bij participatiemaatschappijen, die (in de VS) 30 miljard hebben geïnvesteerd.

Dit is allemaal geen reden om te zeggen ‘zie je wel, het valt best mee.’ Het is ook geen reden om achterover te leunen, zegt Temple. De vooruitgang die is geboekt, waardoor de opwarming van de aarde lijkt te zijn vertraagd (niet: tot stilstand gebracht) is te danken aan het aanhoudende gezeur en gedram van activisten, subsidies van overheden, inventiviteit van ondernemers, en schaalvergroting. Dus aandacht voor klimaatverandering is zinvol, want het leidt tot resultaten. En we zijn er nog niet, zegt Temple. Nog lang niet.

Maar het is wel een aansporing om nu eens op te houden met paniekzaaierij, zegt hij. En daar ben ik het hartgrondig met hem eens. 

In een enquête onder  10.000 jongeren van 16 tot 25 jaar, vorig jaar in Engeland, zei maar liefst 56% het eens te zijn met de stelling ‘De mensheid is ten dode opgeschreven.’ 

De senior energy editor bij MIT Technology Review , Temple, schrijft dat het er steeds meer naar uitziet dat klimaatverandering niet tot extreme scenario’s gaat leiden. 

Dat is weer eens een ander geluid dan wat wij de afgelopen tijd op nationale en internationale fora en media horen, lezen en zien.

Als je alle klimaatbeleid dat nu al wordt uitgevoerd bij elkaar optelt, dan kom je op een temperatuurstijging van 2,7ºC in 2100, volgens Climate Action Tracker

Het IPCC heeft als ‘tussenscenario’ een stijging van 2,1C  tot 3,5C. De doemscenario’s die het IPCC lange tijd hanteerde, met temperatuurstijgingen van 5C of meer, worden steeds minder geciteerd.

Hoe kan dat?

Dit soort pessimisme aanwakkeren is onverantwoordelijk en bovendien contraproductief. Het ondermijnt de geloofwaardigheid van de boodschapper. Bovendien  kan het leiden tot defaitisme onder de luisteraars, kijkers en lezers. Hetzelfde geldt voor mensen die roepen: alle fossiele brandstoffen verbieden. 

Oliemaatschappijen liquideren ? 

Of zelfs: weg met het huidige kapitalisme, de bron van alle kwaad. Als we dat zouden doen, richten we meer schade aan dan we goed doen, zegt Temple. 

Na 25 januari ( van dit jaar nog )  krijgt U veel meer nieuws van eyesonsuriname. 

Dan hebben wij met een andere, vooraanstaande internationale wetenschapper gesproken die er echt kijk op heeft en zijn wij veel beter op de hoogte en delen dat graag.

Anton JieSamFoek

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *