a@eyesonsuriname.com

Ingezonden / Opinie

News

Ingezonden / Opinie

Investments in Suriname

door Dennis Lapar

Dennis Lapar
Dennis Lapar

Amsterdam, 26 december 2021– In het jaar 2021 was ‘diasporakapitaal’ het woord van het jaar in Suriname. 

De Surinaamse bevolking had hoop geput uit de VHP-woorden tijdens de laatste verkiezingscampagne. Er is aan het volk verteld, dat de diaspora uit Nederland (Surinaamse Nederlanders) een paar miljard euro’s in Suriname zal investeren. Het Surinaamse volk heeft ervoor gezorgd, dat VHP de grootste partij van Suriname is geworden. In Suriname kijkt men uit naar het diasporakapitaal.

Surinaamse Nederlanders

De meeste Surinaamse Nederlanders die in Suriname zijn geboren en nu in Nederland wonen, hebben hard gewerkt. Zij hebben een goed inkomen en leven in een welvarend land. De ontwikkelingen in Suriname worden door de Surinaamse Nederlanders op de voet gevolgd. Zij lezen de online krantenberichten en artikelen. Zij luisteren ook naar de Surinaamse radiostations. Kortom, Suriname blijft in hun hart.

Kort of lang verblijf in Suriname

De meeste Surinaamse Nederlanders willen een periode in Suriname verblijven, mits het veilig is. Kortheidshalve noem ik hen verder diaspora. De periode in Suriname kan kort zijn (maximaal 3 maanden) of lang zijn ( meer dan 3 maanden). De diaspora neemt geld  mee en zorgt ervoor dat het geld direct in de Surinaamse economie terecht komt. De diaspora zorgt ervoor, dat het geld letterlijk binnen rolt bij de winkeliers, restaurants, autoverhuurbedrijven, verhuurders van de woningen, hotels, appartementen, resorts, bedrijven, taxi’s, beveiligingsbedrijven etc etc. De diaspora is geen last voor de Suri-naamse overheid. De diaspora houdt van hun land en wil dat het economisch en sociaal goed gaat met de inwoners in Suriname.

Wat is diasporakapitaal?

Stel dat van de 150.000 Surinaamse Nederlanders er ca. 10.000 in een jaar in Suriname verblijven (kort en lang verblijf meegerekend), dan komt er ca. euro 84 miljoen direct in de Surinaamse economie. Uit de vele gesprekken met de diaspora in de periode van 2008 tot en met heden komt naar voren, dat er gemiddeld euro 700 per maand in Suriname wordt uitgegeven door een Surinaamse Nederlander. Ik heb rekening gehouden met echtparen en gezinsleden. Bij 10.000 is de berekening: 10.000 maal  euro 700 maal 12 maanden is euro 84 miljoen. Stel dat er 20.000 personen in een jaar in Suriname verblijven, dan stijgt het bedrag naar euro 168 miljoen. In de jaren 2015 tot en met 2019 waren minimaal 30.000 Surinaamse Nederlanders gemiddeld per jaar in Suriname hetzij kort hetzij lang. In deze jaren hebben de Surinaamse Nederlanders jaarlijks minimaal 250 miljoen in de Surinaamse economie geïnvesteerd. Deze bijdrage van de Surinaamse Nederlanders is zeer welkom in Suriname. 

Het diasporakapitaal is het geld dat de Surinaamse Nederlanders in Suriname investeren tijdens hun verblijf in hun geboorteland. Het geld dat maandelijks door de diaspora voor hun familie en vrienden wordt opgestuurd, heb ik niet meegerekend in het bedrag van euro 250 miljoen. Ik heb dat niet gedaan, daar de diaspora al vanaf de onafhankelijkheid van Suriname, geld naar familieleden in Suriname sturen. Ik wil het ver-blijf van de  diaspora in Suriname scheiden van de geldovermakingen door de diaspora naar Suriname. Met deze uitleg hoop ik, dat de inwoners van Suriname niet  meer zullen roepen: “Waar blijft het diasporakapitaal?” 

Het diasporakapitaal is al jaren in de Surinaamse economie. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd, dat het aantal Surinaamse Nederlanders, dat Suriname in 2020 en 2021 heeft bezocht, flink is gedaald en dus ook het diasporakapitaal, zoals aangegeven uit kort en lang verblijf.

Investeringsprojecten 

De meeste Surinaamse Nederlanders zullen hun spaargeld niet van de Nederlandse bankrekeningen laten overmaken naar een bankrekening in Suriname of een investeringsproject in Suriname. Tot op heden weet ik niet waarom de VHP tijdens de verkiezingscampagne heeft aangegeven, dat de diaspora veel geld in Suriname wil investeren. De diaspora in Nederland heeft dat niet gezegd.

De inwoners van Suriname mogen de Surinaamse Nederlanders geen verwijten maken. Dat is zeer onterecht. De Surinaamse Nederlanders hebben heel hard gewerkt en geld gespaard voor andere zaken. Zij zullen nooit het risico nemen om hun spaargeld naar Suriname over te maken voor het financieren van projecten van de overheid. De Surinaamse Nederlanders hebben het spaargeld nodig voor hun oude dag en andere leuke dingen in het leven.

Dennis Lapar

Directeur Stichting Finance Suriname

www.eyesonsuriname.com is een productie van antonfoek.com met medewerking van Lennart in Rio de Janeiro, Brazilië en is afhankelijk van donaties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *