a@eyesonsuriname.com

Nationale Trainingsworkshop Klimaatverandering en Consultatie Strategie voor COP 28 Deelname

News

Nationale Trainingsworkshop Klimaatverandering en Consultatie Strategie voor COP 28 Deelname

Nationale Trainingsworkshop Klimaatverandering en Consultatie Strategie voor COP 28 Deelname

Op maandag 13 november 2023 ging de tweedaagse National Training Workshop on Climate Change van start. Deze workshop, georganiseerd door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, richtte zich op de ‘State of Play’, nationale vraagstukken, en de strategie voor deelname aan COP 28. De training werd ondersteund door het United Nations Development Programme (UNDP) Climate Promise Adaptation Pipeline Accelerator project, gefinancierd door de overheid van Duitsland. ROM-minister Marciano Dasai opende de workshop en benadrukte cruciale punten die van invloed zijn op de deelname van Suriname aan COP28.

COP28 markeert de 28e jaarlijkse klimaatbijeenkomst van de Verenigde Naties (VN). 
Minister Dasai onderstreepte het belang van deze bijeenkomst waar landen samenwerken om de toekomstige klimaatverandering te beperken en zich voor te bereiden. Suriname, dat opnieuw deelneemt, zal bijdragen aan discussies over onderwerpen als mitigatie en adaptatie, loss and damage, klimaatfinanciering, en een rechtvaardige overgang naar duurzaamheid.

Een kritiek punt in de toespraak van de minister was de eis om de temperatuursverhoging binnen 1.5 graden Celsius te houden, in tegenstelling tot het voorstel van ontwikkelde landen voor 2 graden Celsius. Suriname, geclassificeerd als een van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering, voelt de impact al met water- en voedseltekorten, evenals droogtes en overstromingen.

“Die halve graden maken een groot verschil,” benadrukte minister Dasai, terwijl hij wees op de huidige problemen zoals tekorten aan gewassen als gevolg van de droogte en extreme hitte en wateroverlast als gevolg van zeespiegelstijging. Het land ontvangt momenteel geen compensatie voor deze uitdagingen.

De workshop beoogde trainingssessies voor klimaatonderhandelaars en overleg over het ontwerp van de strategie met belanghebbenden zoals overheidsfunctionarissen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en academici. De verwachte resultaten omvatten een verhoogd bewustzijn van de staat van het klimaat, begrip van het onderhandelingsproces en inzicht in kritieke kwesties met betrekking tot de Paris Agreement en de uitkomsten van COP 27.

De training en consultatie zijn cruciale stappen om Suriname’s positie te versterken in het mondiale streven naar klimaatstabiliteit en duurzaamheid.

Naast de belangrijke aankondigingen tijdens de National Training Workshop on Climate Change, is het verheugend te melden dat mw. Dr. Paulette Bynoe is aangetrokken als consultant. 

Zij zal de Surinaamse regering ondersteunen bij het opstellen van de nationale strategie voor deelname aan COP 28 en de Surinaamse delegatie negotiators begeleiden, waaronder de G77 Adaptatiecoördinator bij de COP 28 Sessions in Dubai.

Dr. Bynoe’s deskundigheid zal een cruciale rol spelen in het stroomlijnen van de nationale inspanningen ter voorbereiding op COP 28 en in het leiden van de Surinaamse delegatie tijdens de onderhandelingen.

Daarnaast hebben de deelnemers aan de workshop intensief samengewerkt in groepsverband. Met als doel het ervaren van onderhandelingen en statementvorming tijdens COP, hebben ze verschillende rollen op zich genomen, waaronder die van negotiators. In zes afzonderlijke groepen hebben ze zich gericht op verschillende thema’s, zoals finance, adaptatie, technology transfer, capacity building, loss & damage, mitigation en just transition. De tijdens de workshop geformuleerde statements kunnen mogelijk worden ingezet tijdens COP 28, waarmee Suriname een krachtige positie kan innemen in de mondiale discussies over klimaatverandering.

Deze gezamenlijke inspanningen benadrukken het streven van Suriname naar een proactieve en effectieve bijdrage aan internationale klimaatonderhandelingen en het beheer van klimaat gerelateerde uitdagingen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *