a@eyesonsuriname.com

Primeur voor Suriname

News

Primeur voor Suriname

Suriname aims to be first to sell Paris Agreement carbon credits, adviser says

Carbon Credits in de verkoop

eyesonsuriname

Amsterdam, 13 september 2023 –  Volgens het persbureau Reuters is Suriname voornemens het eerste land ter wereld te worden dat koolstofkredieten verkoopt onder een systeem dat is opgezet door de VN van 2015. 

Overeenkomst van Parijs om de klimaatverandering te helpen beteugelen, vertelde een adviseur van de verkoop aan Reuters.

De toekomstige verkoop is een poging om investeerders aan te trekken met door de overheid gesteunde koolstofkredieten die de VN-richtlijnen volgen, aangezien bedrijven op hun hoede zijn voor het kopen van particuliere initiatieven op de vrijwillige koolstofmarkt nadat studies hebben aangetoond dat verschillende projecten de beloofde klimaatbijdragen niet hebben geleverd.

“Dit is het eerste signaal of de Overeenkomst van Parijs echt werkt”, vertelde Kevin Conrad, uitvoerend directeur van de Coalition of Rainforest Nations, aan Reuters in een interview. Suriname is lid van de coalitie en Conrad adviseert over de verkoop.

De verkoop is verdeeldheid onder koolstofmarktexperts. Sommigen zeggen dat het verkopen van credits van plaatsen als Suriname de benodigde financiering naar ontwikkelingslanden zou kunnen brengen. Anderen hebben hun bezorgdheid geuit dat de credits mogelijk geen legitieme acties vertegenwoordigen om de opwarming van de aarde te beperken.

De boskredieten van Suriname worden gegenereerd met behulp van een basislijn die het registreert bij de Verenigde Naties en waarin wordt aangegeven hoeveel koolstofvoorraad het bos bevat. Als het land zijn bos beschermt zodat de koolstofvoorraad stijgt, kan het die winsten verpakken als koolstofcredits.

Suriname is een van de weinige “koolstofnegatieve” landen, met zijn uitgestrekte jungle die meer broeikasgassen absorbeert dan het ontwikkelingsland uitstoot.

De Overeenkomst van Parijs zegt dat landen emissiereducties kunnen verkopen in de vorm van kredieten die bekend staan als “internationaal overdraagbare mitigatieresultaten” of ITMO’s, aan andere landen of bedrijven om te gebruiken voor hun eigen doelen.

Suriname zou binnen enkele weken ITMO-kredieten kunnen uitgeven die worden ondersteund door emissiereducties in zijn bossen, zei Conrad, die ook dienst doet als klimaatgezant van Papoea-Nieuw-Guinea.

Ongeveer 30 bedrijven waren al aan het bestuderen of ze de credits moesten kopen, schatte Conrad. Hij zei niet hoeveel kredieten er zouden worden uitgegeven of wat de prijs zou zijn.

Het Suriname ministerie van Milieu reageerde niet op meerdere verzoeken om commentaar.

Conrad zei dat de eerste credits zouden worden ondersteund door de emissiereducties van Suriname in 2021, geregistreerd bij een VN-programma genaamd REDD+, gericht op het onderdrukken van ontbossing en het vergroten van koolstof die in bossen is opgeslagen.

Suriname rapporteerde zijn vooruitgang op het gebied van REDD+ en het behalen van klimaatdoelen aan de VN in november 2022, waarin staat dat die gerapporteerde emissiebesparingen de verkoop van koolstofkredieten zouden ondersteunen.

De Surinaamse president Chan Santokhi zei in de documenten dat de goedkeuring van koolstofkredieten een integraal onderdeel was van de uitvoering van het economische en milieubeleid van zijn land. “Het zal het begin markeren van de langverwachte toegang tot klimaatfinanciering”, zei hij.

Volgens de VN REDD+ website, Suriname heeft een reductie geregistreerd in het kader van het programma van 4,8 miljoen ton kooldioxide-equivalent voor 2021. Dat zou het land in staat stellen om tot 4,8 miljoen credits te verkopen, aangezien elke ton gelijk staat aan één krediet.

Als ’s werelds eerste ITMO’s is er weinig precedent om hun waarde te bepalen. De LEAF Coalition, een privaat-publiek partnerschap van rijke landen zoals de Verenigde Staten en bedrijven als Amazon, heeft toegezegd vrijwillige koolstofmarktkredieten te kopen om bosbescherming te financieren voor ten minste $ 10 per krediet.

ITMO’s kunnen worden toegepast op de officiële doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs van een land, hoewel de regels bedrijven ook toestaan de kredieten te kopen om toe te passen op hun eigen doelstellingen.

ONVOLMAAKT SYSTEEM

Gilles Dufrasne, hoofdbeleidsanalist bij de non-profitorganisatie Carbon Market Watch, zei dat een bedrijf misschien ITMO’s wil kopen omdat hun associatie met de VN extra legitimiteit zou kunnen verlenen.

Maar Dufrasne waarschuwde dat de REDD+-emissiereducties die de kredieten ondersteunen, niet onderworpen waren aan robuuste verificatienormen om een bijdrage aan het beteugelen van de klimaatverandering te bewijzen.

De Verenigde Naties benoemen onafhankelijke deskundigen om de emissiereducties van elk land te beoordelen. Deze experts kunnen herzieningen voorstellen, maar hebben niet de bevoegdheid om nationale inzendingen te verwerpen.

“Het beoordelingsproces op VN-niveau is zoals veel VN-processen, het heeft in principe geen tanden”, zei Dufrasne. “Uiteindelijk is het de verkoper die beslist hoeveel hij kan verkopen.”

Vrijwillige koolstofmarktregisters geven recensenten ter vergelijking de macht om kredieten van slechte kwaliteit af te wijzen, zei Dufrasne. Dat is belangrijk geworden na eerdere marktfalen die kredieten voor projecten goedkeurden die later misleidende informatie bleken te hebben ingediend. Voor vrijwillige markten stellen de verschillende registers hun eigen normen.

Het VN-beoordelingssysteem werd overeengekomen in wereldwijde klimaatonderhandelingen nadat veel landen weigerden een systeem te ondersteunen waarin hun inzendingen konden worden afgewezen, zei Gustavo Silva-Chavez, een REDD+-expert.

Uiteindelijk zou het aan de koper zijn om de kredieten van Suriname te evalueren en indien nodig meer informatie van de overheid te vragen, zei hij.

“Het is misschien geen perfect systeem, maar het is beter dan niets, en het is beter dan de vrijwillige koolstofmarkt”, zei Silva-Chavez. ” Tegen de tijd dat het perfect wordt, zal het over 20 jaar zijn en zijn de bossen verdwenen.”

Suriname zal naar verwachting binnen enkele weken een eerste rapport indienen bij de VN waarin de ITMO’s worden goedgekeurd die aan verschillende criteria voldoen, waaronder hoe de verkoopopbrengst zal worden besteed, zei Conrad.

VASTGEVAAGDE REGELS

Bijna 200 landen hebben in 2015 de Overeenkomst van Parijs aangenomen, die in de beginselen van de koolstofhandel voorziet. Landen vestigden zich in december 2021 op een regelsboek voor de handel in koolstof.

Dufrasne zei dat hoewel klimaatonderhandelaars nog steeds technische details moeten oplossen, zoals hoe landen transacties rapporteren, er genoeg regels zijn opgesteld om de kredietverkoop mogelijk te maken.

Een diplomaat en ervaren onderhandelaar op de Amerikaanse koolstofmarkten die op voorwaarde van anonimiteit sprak, vertelde Reuters dat hoewel het systeem niet volledig was opgezet, een ITMO-verkoop zou kunnen doorgaan en later zou kunnen worden geregistreerd wanneer het systeem klaar is.

Vóór Suriname had Gabon zijn voornemen aangekondigd om in 2022 ITMO’s uit te geven, een voorstel dat Conrad ook adviseerde.

Maar sommige milieuactivisten bekritiseerden de plannen en beschuldigden Gabon ervan kredietinkomsten te zoeken zonder de uitstoot te verminderen of het vermogen van zijn bossen om koolstof op te vangen te vergroten.

Gabon pauzeerde zijn plan voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van augustus, maar een militaire staatsgreep in het land heeft de toekomst van die plannen onduidelijk gemaakt.

Conrad zei dat hij ook samenwerkte met Honduras en Belize aan de ITMO-verkoop die in 2024 zou plaatsvinden.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *