a@eyesonsuriname.com

Braziliaanse gevangenissen: Een cruciale leerschool voor de distributie van verdovende middelen door de georganiseerde misdaad.

News

Braziliaanse gevangenissen: Een cruciale leerschool voor de distributie van verdovende middelen door de georganiseerde misdaad.

Braziliaanse gevangenissen: Een cruciale leerschool voor de distributie van verdovende middelen door de georganiseerde misdaad

eyesonsuriname

Amsterdam, 18 juni 2024 — Braziliaanse gevangenissen zijn veruit een van de meest belangrijke broedplaatsen voor het verder opdoen van kennis omtrent organiseren en wereldwijde distributie van verdovende middelen die de georganiseerde misdaad, syndicaten en organisaties. 

Twee belangrijke gangster organisaties, waarvan de PCC ( Primeiro Comando do Capital ) en het CV ( Comando Vermelha ), tot de belangrijkste behoren in samenwerking met het Italiaanse en uit Calabrië afkomstige  ‘ ndrangheta bewerken de wereldmarkt met een straat leger van rond de 60.000 medewerkers, van kruimeldieven tot accountants vanuit de gevangenissen in Sao Paulo en Rio de Janeiro. 

Veel al dan niet omringende landen zijn kansloos, vooral omdat de nodige informatie omtrent deze dreiging ontbreekt of de nodige financiën om deze vorm misdaad te bestrijden.

Suriname heeft geen schijn van kans en Surinamers, die in Brazilië vanwege hun misdadige activiteiten achter de tralies zijn komen te zitten, komen er te zijner tijd  hoogstwaarschijnlijk met meer kennis en verfijning van toepassings mogelijkheden  voor hun praktijken uit.

Brazilië is nu toegetreden tot het Verdrag van Straatsburg inzake de overdracht van veroordeelden dat van toepassing is op alle verzoeken waarbij landen betrokken zijn die het verdrag hebben geratificeerd. 

De overeenkomst beoogt de sociale re-integratie van de veroordeelde persoon te vergemakkelijken, waardoor buitenlanders die misdaden hebben begaan in andere rechtsgebieden de mogelijkheid krijgen om hun straf uit te zitten in hun land van herkomst, legde het Braziliaanse ministerie van Justitie uit.

Beeld van een gevangenis in brazil 

Het initiatief is ook bedacht om taalbarrières te overwinnen en fysieke afstand te vermijden van de families en het milieu van deze mensen.

De overeenkomst werd op 21 maart 1983 in Straatsburg (Frankrijk) ondertekend en sinds 1 juli 1985 van kracht. Hoewel de overdracht van veroordeelde mensen al in de Braziliaanse wetgeving was voorzien door de migratiewet, vertegenwoordigt het nieuwe instrument een stap voorwaarts in de verdediging van de mensenrechten op mondiaal niveau.

Voortaan kan het Verdrag worden toegepast op verzoeken om overplaatsing van veroordeelde personen tussen Brazilië en alle landen die tot het verdrag zijn toegetreden. Het ministerie van Justitie zal optreden via het Department of Asset Recovery and International Legal Cooperation van het National Secretariat of Justice (DRCI/Senajus), werd uitgelegd.

Het Verdrag is tot nu toe geratificeerd door 69 landen, waaronder alle Europese landen behalve Monaco, plus 21 andere staten zoals Australië, Canada, India, Israël, Japan, Zuid-Korea, Mexico, de Verenigde Staten en nu Brazilië.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *