a@eyesonsuriname.com

Brazilië neemt herstel beschadiging Amazone serieus

News

Brazilië neemt herstel beschadiging Amazone serieus

Brazil reinstates task force to tackle climate change

Ook herstel schade Suriname aangebracht door Illegale Brazilianen?

eyesonsuriname

Amsterdam, 1 maart 2023– De Braziliaanse minister van Milieu, 

Marina Silva neemt het herstel aangebracht aan de Amazone serieus.

Zij werd dinsdag vergezeld door de Amerikaanse presidentiële gezant John Kerry en kondigde aan dat de regering van Luiz Inácio Lula Da Silva een werkgroep aan het opzetten was.

Die werkgroep gaat de gevolgen van klimaatverandering aanpakken door zich te concentreren op de strijd tegen ontbossing in het Amazonegebied en de verdediging van inheemse volkeren.

Volgens Silva zal de taskforce worden samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries, die de bescherming van de Braziliaanse biodiversiteit en oceanen willen uitbreiden, wat belangrijke kwesties zijn om de opwarming van de aarde te beteugelen en de uitstoot van broeikasgassen in te perken.

“We doen ons uiterste best om de bossen in de wereld te beschermen. En het is essentieel dat de ontwikkelde wereld helpt het bos te beschermen”, zei Silva.

De werkgroep, oorspronkelijk opgericht in 2015, zal nu worden hervat en prioriteiten vaststellen voor gezamenlijke acties tussen de twee landen. “Binnen de update van deze overeenkomst met de Verenigde Staten hebben we een werkagenda tot april, wanneer er een bijeenkomst zal zijn bij de G20 [groep die de 20 grootste economieën ter wereld verenigt] om deze overgang af te stemmen op een meer duurzame, eerlijke, broederlijke en vreedzame wereld”, legde Silva ook uit.

Ze wees er ook op dat de grootste uitdaging zou zijn om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan zonder dat dit leidt tot verliezen op het gebied van economische en sociale ontwikkeling.

Albert Ramdin min. BZ Suriname

Kerry zei op zijn beurt dat de Amerikaanse president Joseph Biden geïnteresseerd was in samenwerking met Brazilië om klimaatverandering tegen te gaan en heeft toegezegd samen te werken met het Amazon Fund, dat donaties van wereldmachten inzamelt voor milieubehoud. De VS zijn van plan bij te dragen aan klimaatmitigatieprojecten en aan het beheersen van de stijging van de temperatuur op aarde met maximaal 1,5 °C, de waarde die wordt aanbevolen door de Overeenkomst van Parijs.

De werkgroep op hoog niveau zal de verbetering van de dialoog tussen ministeries als prioriteit hebben. Het zal ook werken aan kwesties als eerlijke transitie en inclusie voor het koolstofvrij maken van de economie. Vertegenwoordigers van de publieke, private, filantropische en multilaterale sectoren zullen zich ook bij de groep voegen om klimaatgerelateerde kwesties op de G20 te bespreken.

Het Amazonefonds wordt beheerd door de Nationale Bank voor Economische en Sociale Ontwikkeling (BNDES) en is bedoeld om projecten te ondersteunen die ontbossing tegengaan en bosbehoud in het Amazonegebied stimuleren. Het is opgericht in 2008 en rekent op donaties uit landen als Noorwegen en Duitsland.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *