a@eyesonsuriname.com

Brazilië ter verantwoording mogelijke genocide

News

Brazilië ter verantwoording mogelijke genocide

Yanomami Woman

Crimes of Genocide

eyesonsuriname

Amsterdam, 1 februari 2023– Rechter 

Luís Roberto Barroso, het Braziliaanse Hooggerechtshof (STF), heeft opdracht gegeven tot een onderzoek door de procureur-generaal van de Republiek, het Militair Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Openbare Veiligheid, en de regionale supervisie van de federale politie van Roraima over de mogelijke deelname van functionarissen van de regering van 

Jair Bolsonaro aan genocide, ongehoorzaamheid, schending van het gerechtelijk geheim en milieudelicten die verband houden met het leven, de gezondheid en de veiligheid van verschillende inheemse gemeenschappen, is dinsdag in Brazilië gemeld. 

Barroso stuurde de autoriteiten documenten die, naar zijn mening, “een beeld suggereren van absolute onveiligheid van de betrokken inheemse volkeren, evenals het optreden of nalaten, gedeeltelijk of volledig, van de kant van de federale autoriteiten. deze situatie verergeren.” De zaak valt echter onder een zegel van geheimhouding. 

De rechter wees op een publicatie in de Diário Oficial da Uniao (Staatscourant) van de toenmalige minister van Justitie Anderson Torres, met daarin de datum en plaats van een geheime interventieoperatie op inheems land en bewijs van wijziging in de planning van operatie Jacareacanga door de Braziliaanse luchtmacht (FAB) die illegale mijnwerkers, bekend als garimpeiros, zou hebben getipt. Voor Barroso vertegenwoordigden deze feiten een “zeer ernstig en zorgwekkend beeld”, evenals de vermeende praktijk van verschillende misdaden met medewerking van hooggeplaatste federale autoriteiten. Barroso herhaalde vervolgens het bevel tot verwijdering van alle illegale mijnen uit de inheemse gebieden Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Arariboia, Mundurucu en Trincheira Bacajá . 

Volgens Barroso had de zogenaamd eerder gevolgde strategie om de logistiek van deze mijnen te “verstikken” geen enkel effect. De Yanomami-bevolking zou een ernstige humanitaire crisis doormaken, met ondervoeding, hoge sterftecijfer, naast de grote milieuverontreiniging van de rivieren in de regio door het kwik dat wordt gebruikt in illegale mijnbouw. 

Dat gebeurt eveneens op zeer grote schaal in Suriname waar de lokale bevolking lijdt onder de dreiging en terreur van de Braziliaanse goudzoekers.

Suriname

Barroso gaf ook opdracht tot het openen van een begrotingskredietlijn om te voorzien in het leven, de gezondheid en de veiligheid van de inheemse gemeenschappen die gevaar lopen. 

De vraag die zich opdringt is, of Suriname een zaak tegen Brazilië heeft als het gaat om het schenden van de mensenrechten van onze bevolking.

De magistraat gaf de Unie ook een termijn van 30 kalenderdagen om een diagnose te stellen van de situatie van de inheemse gemeenschappen, de planning en het respectieve tijdschema voor de uitvoering van de besluiten in afwachting van naleving.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *