a@eyesonsuriname.com

Gids voor klimaatverandering

News

Gids voor klimaatverandering

Quick Guide to Climate Change

Met dank aan eyesonsuriname/Verenigde Naties


eyesonsuriname


Amsterdam, 14 maart 2023 — Klimaatverandering verwijst naar langdurige verschuivingen in temperaturen en weerpatronen. Deze verschuivingen kunnen natuurlijk zijn, bijvoorbeeld door variaties in de zonnecyclus.

Maar sinds de jaren 1800 zijn menselijke activiteiten de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering, voornamelijk als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas.


Het verbranden van fossiele brandstoffen genereert broeikasgasemissies die werken als een deken die om de aarde is gewikkeld, de hitte van de zon vasthoudt en de temperatuur verhoogt.

Voorbeelden van broeikasgasemissies die klimaatverandering veroorzaken, zijn kooldioxide en methaan.

Deze zijn bijvoorbeeld afkomstig van het gebruik van benzine voor het besturen van een auto of kolen voor het verwarmen van een gebouw. Bij het kappen van land en bossen kan ook koolstofdioxide vrijkomen.

Stortplaatsen voor afval zijn een belangrijke bron van methaanemissies.

Energie, industrie, transport, gebouwen, landbouw en landgebruik behoren tot de belangrijkste uitstoters.

De temperatuur op de hele wereld stijgt vrij snel als gevolg van menselijke activiteit en klimaatverandering bedreigt nu elk aspect van het menselijk leven.
Als er niets aan wordt gedaan, zullen mens en natuur catastrofale opwarming ervaren, met verergerende droogtes, verdere zeespiegelstijging en massaal uitsterven van soorten.
We staan voor een grote uitdaging, maar er zijn mogelijke oplossingen.
Klimaatverandering: ‘het is nu of nooit’ om een catastrofe te voorkomen, zegt een nieuw rapport.
De commerciële ruimtevaart luchtverontreiniging kan de situatie verergeren.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat is de verzameling van gemiddelde temperatuur en omgevingscondities op een plaats gedurende vele jaren. Klimaatverandering is een verandering in deze gemiddelde omstandigheden.
De snelle klimaatverandering die we nu zien, wordt veroorzaakt door menselijk gebruik van olie, gas en kolen voor huizen, fabrieken en transport.
Wanneer deze fossiele brandstoffen verbranden, komen er broeikasgassen vrij, voornamelijk koolstofdioxide (CO2). 

Deze gassen houden de warmte van de zon vast en zorgen ervoor dat de temperatuur van de planeet stijgt.
De planeet is nu ongeveer 1,2°C heter dan in de 19e eeuw en de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is met 50% toegenomen.
Het tempo van de temperatuurstijging moet worden vertraagd als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen, zeggen wetenschappers. Ze beweren dat de opwarming van de aarde tegen het jaar 2100 op 1,5°C moet worden gehouden.


Waarom wetenschappers mobiliseren tegen het door Bill Gates gesteunde idee om de opwarming van de aarde te beteugelen
Wat is de laatste poolijs vlakte, de sleutel tot de toekomst van het leven op aarde
Als er echter geen verdere actie wordt ondernomen, kan de planeet tegen het einde van deze eeuw nog steeds met meer dan 2°C opwarmen.
Als er niets wordt gedaan, denken wetenschappers dat de opwarming van de aarde meer dan 4°C zou kunnen bedragen, wat zou kunnen leiden tot verwoestende hittegolven, miljoenen mensen die hun huis zouden verliezen als gevolg van de stijgende zeespiegel en een onomkeerbaar verlies van planten- en diersoorten.

Wat is de impact van klimaatverandering?

Extreme weersomstandigheden zijn al op hun meest intense, bedreigende levens en levensonderhoud.
Met extra opwarming zouden sommige regio’s onbewoonbaar kunnen worden omdat landbouwgrond in woestijnen verandert. In andere regio’s gebeurt het tegenovergestelde, met extreme regenval die historische overstromingen veroorzaakt – zoals onlangs in China, Duitsland, België en Nederland.
Mensen in de armere landen, zoals ons eigen 

Suriname

switie Sranan, zullen het meest lijden omdat ze niet het geld hebben om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 

Veel steden in ontwikkelingslanden hebben al te maken met zeer hete klimaten en het zal alleen maar erger worden.

Wat doen overheden?

Landen zijn het erover eens dat klimaatverandering alleen kan worden aangepakt door samen te werken, en in een baanbrekende 

overeenkomst in Parijs in 2015 beloofden ze te proberen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Het Verenigd Koninkrijk organiseert in november een top voor wereldleiders, COP26 genaamd, waar landen hun koolstofreductieplannen voor 2030 zullen uiteenzetten.


Veel landen hebben zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. 

Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk moet worden verminderd en dat de resterende uitstoot moet worden gecompenseerd door een equivalente hoeveelheid uit de atmosfeer op te nemen, bijvoorbeeld door technologieën voor het afvangen van koolstof.
De meeste experts geloven dat dit mogelijk is, maar het zal regeringen, bedrijven en individuen vergen om grote veranderingen door te voeren.

Wat kunnen individuele mensen doen?

Grote veranderingen moeten komen van overheden en bedrijven, maar wetenschappers zeggen dat een paar kleine veranderingen in het dagelijks leven onze impact op het klimaat kunnen beperken:
• Neem minder vluchten
• Gebruik geen auto’s of kies voor een elektrische auto
• Koop energiezuinige producten zoals wasmachines wanneer ze aan vervanging toe zijn
• Overstappen van een gas verwarmingssysteem naar een elektrische warmtepomp
• Gebruik materiaal dat uw huis isoleert tegen kou en warmte en vermijd daarbij het gebruik van verwarming en airconditioning. 

Ook onze oceanen en hun leefgebieden worden bedreigd. Zo heeft het Great Barrier Reef in Australië sinds 1995 al de helft van zijn koralen verloren door warmere zeeën als gevolg van klimaatverandering.
Bosbranden komen steeds vaker voor naarmate de klimaatverandering de incidentie van warm en droog weer verhoogt.
En terwijl de bevroren grond smelt in plaatsen als Siberië, zullen broeikasgassen die eeuwenlang zijn vastgehouden, vrijkomen in de atmosfeer. En dat zou zomaar voor nog meer problemen kunnen zorgen.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *