a@eyesonsuriname.com

Klimaatkansen voor Suriname

News

Klimaatkansen voor Suriname

Klimaatkansen voor Suriname

eyesonsuriname

Amsterdam, 14 september 2023 — In een voorafgaande zomer editie van het EMFI-rapport, hebben economen een analyse gemaakt over de meevaller vanwege onze potentiële olie offshore. “Er zijn meer dan drie jaar verstreken sinds Apache en TotalEnergies hun eerste commerciële olievondst deden bij Blok 58 voor de kust van Suriname. 

Sindsdien zijn er nog vier ontdekkingen gedaan die de hoop wekken dat Suriname de olieboom van buurland Guyana kan evenaren. Toch stelde Total het Finale Investeringsbesluit (FID) uit voor Blok 58, oorspronkelijk gepland voor 2022, vanwege inconsistenties in de seismische gegevens, maar dergelijke problemen lijken te zijn opgelost en het bedrijf is optimistisch over de ontwikkeling van de olie in Suriname”, aldus EMFI.

Vorige maand kondigde Patrick Pouyanné, CEO van TotalEnergies aan, dat het bedrijf probeert een olie-pool te ontwikkelen van 600-650 miljoen vaten, en ondanks moeilijkheden in verband met een hoge gas-olieverhouding, is Total erin geslaagd de twee ontdekkingen te combineren om een pool van ongeveer 500 miljoen vaten olie te produceren. “De opmerking van Pouyanné dat 2023 een groot jaar voor Suriname wordt, kan een teken zijn dat de FID niet lang meer op zich laat wachten. Op basis van verwachtingen voor de olie-industrie hebben de Surinaamse overheid en obligatiehouders een oliegarantie opgenomen in hun recente herstructureringsovereenkomst. In dit rapport schatten we de potentiële olie-inkomsten en royalty’s die Suriname zou kunnen ontvangen zodra de olieproductie begint.”

EMFI stelt ook: ‘’Onder grote onzekerheid hebben we een basisscenario opgesteld waarin operaties starten met een Floating Production Storage and Offloading (FPSO) systeem met een capaciteit van 120 kbd, zoals dat gebeurde in Guyana. 

In tegenstelling tot het buurland achten wij het echter minder waarschijnlijk dat andere FPSO’s een hogere capaciteit later zullen inbouwen, aangezien een olievoorraad van tussen de 500 en 650 miljoen vaten zou zijn uitgeput in 4-6 jaar met een productie van meer dan 300 kbd, wat een slechte productiestrategie zou zijn, aangezien de kosten aanzienlijk zouden toenemen. Omdat de olie-industrie de neiging heeft om langetermijnplanning te handhaven die wereldwijd wordt gehanteerd, rekening houdt met energietrends, toekomstige marktomstandigheden en ecologische duurzaamheidsdoelstellingen, zou ons basisscenario van 120kbd een stabiele productie mogelijk maken gedurende 12 tot 15 jaar, een gebruikelijke productieperiode in de industrie, en FPSO huurcontracten duren gewoonlijk tien jaar, zoals in het geval van de units in Guyana, of zelfs langer. Als alternatief scenario hebben we de productie ingesteld om hetzelfde pad te volgen als Guyana, te beginnen met een FPSO van 120kbd en vervolgens meer schepen toevoegen om in vijf jaar een output van ~600kbd te bereiken. Dit scenario is gebaseerd op de verwachting dat Blok 58 6,5 miljard vaten olie kan bevatten, meer dan de helft van de 11 miljard ruwe oliereserves die Guyana heeft, dus op de middellange termijn zou het zich kunnen richten op een vergelijkbaar doel, namelijk 1,2 mbar produceren, wat zou vertegenwoordigen een grote oliebonanza voor de Surinaamse regering.”

Verder is EMFI van mening, dat het meest pessimistische scenario zou zijn dat er geen olieproductie is . “Op dit moment lijkt het een onwaarschijnlijk scenario, maar er zijn neerwaartse risico’s die de productie economisch niet levensvatbaar kunnen maken. Eerst, de groei van de vraag naar olie zal naar verwachting de komende jaren vertragen naarmate de overgang naar hernieuwbare energiebronnen terrein wint, en zelfs het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie voor het einde van het decennium zal pieken. Bovendien, zoals eerder vermeld, is de gasconcentratie erg hoog, waardoor het moeilijk wordt om olie efficiënt te winnen. De productiekosten en operationele problemen nemen toe en de vraag is onvoldoende, met Trinidad als de dichtstbijzijnde markt. Total en Apache zouden de productie – het wachten is op de FID – kunnen starten tussen 2026 en 2027. Wat de prijzen betreft nemen we de Brent-futuresprijs voor 2027-2031 als basisscenario, waarvan het gemiddelde uitkomt op ongeveer 65 USD per vat, terwijl we daar ± 20 USD per vat bij optellen als we alternatieve scenario’s bedenken.”

Het met Apache ondertekende productiedelingscontract stelde de royalty’s van de overheid vast op 6,25 procent van de olie-inkomsten, hoger dan het tarief van 2 procent dat is overeengekomen tussen de Guyanese regering en Exxon en zijn partners. Daarom, rekening houdend met onze olie-inkomstenprognose, zal de regering in het eerste jaar van de overeenkomst 109 miljoen dollar aan royalty’s ontvangen als de prijs van Brent rond de 65 dollar per vat blijft, 143 miljoen dollar als de prijs 85 dollar per vat bereikt en 76 miljoen dollar als het gemiddeld 45 dollar per vat is.

Onder deze aannames lijkt het erop dat het weinig tijd zal kosten om de USD 100 miljoen doel te overwinnen die exclusief zal worden toegerekend aan de overheid, zoals vastgelegd in de herstructureringsovereenkomst. Na het bereiken van dat bedrag zal Suriname 30 procent van zijn jaarlijkse royalty-inkomen gebruiken om betalingen te doen in het kader van de Value Recovery Instrumentarium (VRI). Uitgaande van een prijs van USD 65 per vat, zou de overheid in ons basisscenario gemiddeld ongeveer 170 miljoen USD per jaar aan royalty’s ontvangen na de eerste 100 miljoen USD, zodat de obligatiehouders ongeveer USD 51 miljoen per jaar ontvangen, terwijl in ons optimistische scenario de 30 procent van de jaarlijkse royalty’s erna komt. De bodem van USD 100 miljoen zou USD 51 miljoen, USD 120 miljoen en USD 160 miljoen en USD 240 miljoen bedragen, ruim boven het aanvankelijke VRI-bedrag van USD 275,6 miljoen.

Tot slot zegt EMFI, dat in haar basisscenario Suriname tijdens de eerste vijf jaar van olieproductie bijna USD 800 miljoen aan royalty’s kan ontvangen, en ongeveer 2,0 miljard dollar in het beste scenario. Naast royalty-inkomsten, die in ons basisscenario gemiddeld USD 157 miljoen bedragen, heeft Suriname ook recht op een aandeel van 20 procent in de oliewinsten. Om die te krijgen, moet Staatsolie echter 20 procent betalen van de kosten in de ontwikkelings- en productiefase, en het is waarschijnlijk dat het staatsoliebedrijf dat niet volledig zal kunnen overnemen. Al met al zou de start van de olieproductie voor Suriname beslist een game changer kunnen zijn voor de overheidsfinanciën.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *