a@eyesonsuriname.com

Suriname ondertekent intentieverklaring

News

Suriname ondertekent intentieverklaring

Suriname signs Letter of Intent

eyesonsuriname

Amsterdam, 9 maart 2023– Suriname heeft een intentieverklaring getekend met het Amerikaans onderzoeks- en risico adviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions. 

Daarbij is het land vertegenwoordigd door de ministers van Justitie en Politie en Financiën en Planning.

Het bureau zal Suriname bijstaan in het wegwerken van hiaten zodat het land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Tast Force (FATF) gestelde voorwaarden om niet geblacklist te worden wanneer het aankomt op de aanpak van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie (illegale handel in wapen en munitie). 

De MoU is op donderdag 26 januari 2023 getekend ten overstaan van president ChanSantokhi.

Uit de evaluatie van het Mutual Evaluation Report (MER) van Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) bleek dat het land nog heel wat werk te verzetten heeft om blacklisting te voorkomen. 

Op basis hiervan heeft de Anti-Money Laundering Steering Council gevraagd om het eerste Nationale Anti-Money Laundering Strategisch Plan te reviseren, hetgeen volgens mr. Roy Baidjnath Panday coördinator van de Project Implementatie Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma 12 aandachtsgebieden heeft opgeleverd. Uit alle activiteiten die voortkomen uit deze 12 aandachtsgebieden zijn er onder meer 150 actiepunten die nader uitgezet kunnen worden in sub-actiepunten.

De PIU-coördinator zegt dat deze totale verzameling van actiepunten ons heeft geleerd dat de Surinaamse technische capaciteit – waarover het land beschikt en welke reeds een rol in het geheel vervult – bij lange na niet voldoende is om alle thema’s op een correcte wijze te adresseren. 

Uiteindelijk is er aan de ministers van Justitie en Politie en Financiën en Planning gevraagd om technische deskundigen met een internationale reputatie te identificeren. Het moest gaan om deskundigen die andere landen hebben bijgestaan en bij wie Suriname ervaring kan opdoen om in een verkorte periode de nodige verbeterstappen te zetten in het wegwerken van de achterstand in de aanpak van terrorisme- en illegale wapen financiering en money laundering alsook het tot stand brengen van wetgeving hiertoe.

In het proces dat ruim een jaar terug is gestart, is Suriname terechtgekomen bij het Amerikaanse bureau. “Het is een entiteit die wereldwijd in meer dan 30 landen opereert met haar hoofdvestiging in New York. Het bureau heeft vestigingen in Europese landen waaronder Nederland en Engeland, maar ook Azië, Midden-Oosten en Zuid-Amerika,” zegt mr. Baidjnath Panday. Hij geeft aan dat Kroll ook partnerschappen heeft met internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en bekend is met standaarden van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

“Hun bekendheid met dit internationaal netwerk heeft gemaakt dat aan de regering werd voorgesteld om een werkverband te bespreken met Kroll.” Volgens de PIU-coördinator hebben de ministers van Justitie en Politie, en Financiën en Planning het initiatief genomen om Kroll op het hoogste niveau waarin het bureau opereert, voor een bezoek aan Suriname uit te nodigen.

De drie man tellende delegatie is op maandag 23 januari begonnen aan een vierdaags programma waarin ze beleidspersonen hebben gesproken, met name de meergenoemde ministers, de Governor van de Centrale Bank van Suriname, de waarnemend procureur-generaal en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Vervolgens is het team op technisch niveau in gesprek gegaan met leidinggevenden van het Korps Politie Suriname (KPS), vanwege de betrokkenheid van het financieel onderzoeksteam binnen het korps; het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT); de Gaming Board; de Deviezencommissie; het Nationale Anti-Money Laundering Committee en de Anti-Money Laundering PIU. 

Er is in de afgelopen periode een goed beeld geschetst aan het deskundig team, dat op zijn beurt zijn conclusies kenbaar heeft gemaakt aan de regeringsfunctionarissen. Vervolgens is er een intentieverklaring samengesteld over hetgeen de afgelopen twee dagen wederzijds en met instemming van beide partijen is vastgesteld.

De PIU-coördinator zegt dat met de MoU de intentie wordt uitgesproken dat de regering van Suriname er vertrouwen in stelt om Kroll te identificeren als een internationaal opererende partner met kennis van zaken over FATF-aangelegenheden. Het bureau ontwikkelt internationale standaarden door middel van aanbevelingen. 

Suriname heeft op dit moment 40 internationale aanbevelingen om zijn financieel systeem robuuster te krijgen qua handhaving en toezicht. Het gaat er volgens Baidjnath Panday om dat internationale financiële instellingen alsook de internationale investeringsgemeenschap voornamelijk letten op de financiële en economische positie van het land om er te kunnen investeren. 

Hij benadrukt dat financiële instellingen in Suriname binnen gezonde kaders moeten opereren, vooral ook met hun buitenlandse corresponderende relaties zodat die niet in een gevarenzone komen. Het voornaamste doel is te voorkomen dat het land bij de eerstvolgende rapportage – in november dit jaar – beoordeeld wordt als een land dat niet coöperatief is om de hiaten die zijn geconstateerd, weg te werken.

Om het niet zover te laten komen heeft de regering zich middels de intentieverklaring met assistentie van een expertteam eraan gecommitteerd om op nationaal niveau de nodige stappen te zetten.

Het gaat er ook om dat Suriname probeert te voldoen aan de 40 aanbevelingen van de FATF en wel binnen de tijdslijn die door deze internationale organisatie is gesteld. Binnen dit proces zijn reeds heel nadrukkelijk alle belanghebbenden in het publieke domein opgezocht om hun bijdrage te leveren. Binnen het geheel worden ministers die een directe verantwoordelijkheid hebben, de trekkers en wordt ook de private sector geconsulteerd voor haar bijdrage.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *