a@eyesonsuriname.com

Herstructurering Oppenheimer schulden

News

Herstructurering Oppenheimer schulden

Restructuring Oppenheimer debts

Voorzichtig begin herstel

eyesonsuriname

Amsterdam, 4 mei 2023– Na zeer langdurige onderhandelingen van bijna 3 jaar, heeft de regering in Paramaribo een principeakkoord bereikt met het Eurobond Crediteur Comité over de herstructurering van de Oppenheimer schulden. 

Deze schulden drukken zwaar op de begroting en beperken de financiële ruimte om beleid uit te voeren voor de bevolking.

Door de herstructurering van de Oppenheimer schulden ontstaat er een aanzienlijke schuldverlichting omdat de lening over een langere tijd wordt terugbetaald bij lagere aflossingen en rente. Dat betekent meer financiële ruimte in een evenwichtigere begroting. Volgens de oorspronkelijke lening zou dit jaar direct ruim USD 200 miljoen betaald moeten worden en in 2026 USD 600 miljoen; dit was niet haalbaar.

De nieuwe overeenkomst kent twee instrumenten: i) een nieuwe obligatie en ii) een Value Recovery Instrument (VRI).

De Nieuwe Obligatie zal worden uitgegeven met (i) een haircut van 25% op de contractuele vorderingen, (ii) een rentevoet van 7,95%, wat een aanzienlijke vermindering betekent ten opzichte van de rentes van 12,875% (2033 bond) en 9,25% (2026 bond) op de oorspronkelijke Oppenheimer bonds die in 2016 waren uitgegeven. Van de 7,95% rente hoeft 4,95% in 2024 en 2025 te worden betaald, het overige wordt aan de hoofdsom toegevoegd.
Onder de voorwaarden van de VRI zal Suriname in de toekomst een bepaald deel van de royalty‐ inkomsten uit blok 58 toewijzen om de bondhouders te compenseren voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de herstructurering van de schulden. In tegenstelling tot sommige voorstellen tot de verkoop van blok 58 voor de herschikking, gaat in deze overeenkomst maximaal 2% van de olie‐inkomsten uit dat blok naar de bondhouders. Blok 58 blijft van Suriname en zal gedurende de hele productieve levensduur voordelen blijven leveren voor het land.

De herstructurering biedt Suriname ook de mogelijkheid om zowel de Nieuwe Bond als de VRI vóór de respectievelijke vervaldata terug te kopen. De uitvoering van de herstructurering is afhankelijk van de overeenstemming tussen Suriname en de bondholders over de definitieve juridische documentatie en een te bereiken Staff‐Level Agreement (SLA) met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Dit akkoord met de Oppenheimer bondholders is een belangrijke mijlpaal in de wederopbouw en het herstel van de economie.

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *