a@eyesonsuriname.com

Het Bankwezen

News

Het Bankwezen

FOOD FOR BANKING THOUGHT

 Eén vraag

eyesonsuriname


  Amsterdam, 4 mei 2023– Hoe ‘werkt’ een bank? WQat doen ze daar met jouw geld?

Een bank is opgesplitst in bancaire activa, dat is wat een bank bezit versus passiva of wat een bank verschuldigd is.

De activa van een bank, zoals bijvoorbeeld de US $ 23 biljoen in de VS: ze helpen de bank inkomsten te genereren. En een goede gezonde portefeuille omvat een mix van leningen plus korte en lange data-effecten.

Suriname

Twee belangrijke troeven voor Amerikaanse banken:

  Leningen (US $ 12 biljoen): vastgoedleningen (45%), commerciële/industriële leningen (23%), consumentenleningen (15%) en variabel krediet (17%)

  Effecten (US $ 5 biljoen) zijn een mix:

01) Held-to-maturity (HTM) effecten worden aangehouden totdat ze ‘volwassen’ zijn om stabiele inkomsten te genereren
02) Voor verkoop beschikbare (AFS) effecten die vóór de vervaldatum kunnen worden verkocht (indien nodig)
03) Effecten verhandelen voor handel op korte termijn om winst te maken


Aan de passiefzijde (US $ 21 triljoen): deze vertegenwoordigen de verplichtingen die de bank moet nakomen in termen van deposito’s en leningen van klanten.

De grootste schulden van bijvoorbeeld de Amerikaanse banken zijn bijvoorbeeld:

a) Deposito’s (US $ 17 biljoen): Deze zijn voornamelijk opgesplitst in spaardeposito’s van klanten (74%) en “grote termijndeposito’s” (meer dan US $ 100.000) die 9% vertegenwoordigen.

b)  Leningen (US$ 2 biljoen): Deze omvatten voornamelijk kortlopende leningen van andere banken of financiële instellingen, maar kunnen ook langerlopende leningen omvatten, zoals de schulden/obligaties die de bank uitgeeft aan investeerders.

“Balancing”: deze relatie is erg belangrijk voor een bank.

Charu Chanana, de marktstrateeg van Saxo Markets Hong Kong, benadrukt bijvoorbeeld hoe bepaalde regionale Amerikaanse banken een groot deel van tot einde looptijd aangehouden effecten in hun portefeuille kunnen hebben, die op hun beurt en hun eigen recht nu grote verliezen kunnen lijden.

Als ze grote verliezen op hun activa lijden, zal dit natuurlijk problematisch zijn wanneer de deposanten geld opnemen en de bank aan deze verplichtingen moet voldoen

Uiteindelijk wordt het voortbestaan van banken niet bepaald door hun fundamentele kracht, maar door de gepercipieerde veiligheid onder de massa’s die hen hun geld toevertrouwen.

  Risico: Pas op voor blootstelling aan commercieel vastgoed bij banken

De kantoorsector wordt gekwetst door opties voor werken op afstand/hybride en stijgende financieringskosten.

Charlie Munger van Berkshire Hathaway waarschuwde dat Amerikaanse banken “vol” zitten met wat hij noemde “slechte leningen” nu de vastgoedprijzen dalen.

Als deze ontwikkelaars hun schuld aan de bank niet nakomen, kan dit een behoorlijk grote klap zijn.

Risico’s van verdere bankruns en blootstelling aan commercieel vastgoed blijven de kwetsbaarheid van de banksector onderstrepen, met name kleinere regionale banken

Wat is uw mening over bankaandelen? En wat is uw kijk op banken in Suriname?

eyesonsuriname

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *